Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу кушъхьэфачъэмкIэ Адыгеим зэнэкъокъу щыкIуагъ. Нэбгыри 150-м ехъу ащ хэлэжьагъ. 
Блыпэ, Чъэпыогъум и 23 2017 10:34

Адыгэ МэфэкIхэр ыкIи ШIэжь Мафэр

14.03 (Март) – Адыгабзэм имаф    22.03 (Март) – Адыгэ илъэсыкIэ    25.04 (Април) Адыгэ Ныпым имаф    21.05 (Май)…
Блыпэ, Чъэпыогъум и 23 2017 10:30

Адыгэ къуаджэхэр, къалэхэр

Адыгэ лъэпкъым ипсэуныгъэ анахь пкъыгъу шъхьэIэу иIэр Адыгэ къуаджэхэр ары. Ахэр ижьыкIэ къыщегъэжьагъэу непэ нэс лъэпкъыр къыухъумэу къырекIо. Урыс-Адыгэ заом…
ШышъхьэIум и 19-м, 2017-рэ илъэсым, Адыгэ къуаем и фестивал Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Даховскэ щыкIуагъ. Ащ цIыф мин 10 фэдиз…
Страница 21 из 21