Бэрэскэжъый, Iоныгъом и 05 2018 09:52

Иорданием къикIыгъэ лъэпкъэгъухэм Адыгэ Республикэм сымэджэщ зэгъэфагъэ щашIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ ащ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу адыриIагъ. Доллар миллион 20 фэдиз мы Iофым пэIуагъэхьанэу щыт. Сымэджэщыр аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьэгъэщт, ащ щылэжьэщтхэм дунаим исымэджэщ анахь дэгъухэм яшIэныгъэхэм ащахагъэхъон алъэкIыщт.

«Иорданием Израиль ыуж ТыгъэкъокIыпIэ Благъэм икъэралыгъохэмкIэ ятIонэрэ чIыпIэр еубыты шэпхъэ лъагэхэм адиштэрэ медицинэм хэхъоныгъэ зэришIырэмкIэ. Медицинэ зекIоным ащ зыщеушъомбгъу - европэ къэралыгъохэм къарыкIыхэрэр загъэхъужьынэу къытфэкIох. Проектэу Адыгеим щетхьыжьэн тыгу хэлъым фэдэхэр Саудовскэ Аравием, Ливием, Ирак, Зэхэт Араб Эмиратхэм, Катарэ ащыдгъэцэкIэгъахэз», - къыIуагъ купым хэтэу Анцокъо Низар.

«Псауныгъэр къэухъумэгъэным ылъэныкъокIэ фэIо-фашIэхэм ядэгъугъэ хэдгъэхъоным тызэрэпылъымрэ мыщ мылъку къыхэшъулъхьанымкIэ шъуишIоигъоныгъэрэ зэрэзэтефагъэхэм мэхьанэшхо иI. Мы проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зыхъукIэ, шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу республикэм щыпсэухэрэм зэрагъотыщтым ыкIи фэдэ гупчэхэу республикэми, ащ нэмыкI шъолъырхэми арытхэм азыфагу зэнэкъокъуныгъэ къызэрэхилъхьащтым сицыхьэ телъ»,-къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Мы проектым игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ къулыкъухэм Iофым нахь игъэкIотыгъэу зыщагъэгъозэнышъ апшъэрэхэм ахагъэхьанэу, чIыпIэу зыщагъэуцущтым икъыхэхын инфраструктурэ амалхэм ялъытыгъэу зэшIуахынэу лIышъхьэм афигъэпытагъ.

facebook.com

aj2

 

aj3

 

aj4

 

aj5

 

aj6

 

Еджагъэх 225 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.