Бэрэскэжъый, ЖъоныгъуакIэм и 02 2018 06:15

Хасэм хэтыгъэхэр агъэшIонэу зэхахьэ ашIыщт

Амман, 02.05.2018

ЖъоныгъуакIэм и 5-м, Иорданием щылажьэрэ Адыгэ зэхэт купэу "Кавказым щыпсэурэ Адыгэхэм я ныбджэгъу хасэ" зыфиIорэм зэхахьэ ышIыщт. Ар зыфэгъэхьыгъэщтыр хасэм исовет хэтыгъэхэр агъэшIоным пае.

Зэхахьэм къалэу Амман щыIэ Адыгэ клубэу "НыбжьыкIэ хасэ - Алджил Алджадид" иунэ щыкIощт.

Еджагъэх 362 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.