Бэрэскэжъый, Мэлылъфэгъум и 11 2018 13:47

ХэтэрыкIхэр Мыекъопэ районым щаугъоижьых

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 11

Мыекъопэ районым ит хъызмэтшIапIэу "Радуга" илъэс псаум хэтэрыкIхэр щаугъоижьых ыкIи джырэкIэ нэшэбэгухэм, томатхэм якIэчын ижъотыпIэ шъыпкъ.

ФэбапIэхэм ачIэтэу нэшэбэгу гектари 5 ыкIи томат зы гектар къагъэкIы. Мафэ къэс нэшэбэгоу тонн 16 - 17 кIачы, томатэу зы мафэм аугъоирэр тонни 2 мэхъу.

ХэтэрыкIхэр кIэшIагъэхэу къагъэкIых. ХъызмэтшIапIэм ипащэу Джарымэкъо Хъызыр къызэриIорэмкIэ, химие зыхэлъ уцхэр агъэфедэхэрэп. Ахэмэ ачIыпIэ хьэцIэ-пIэцIэ энтомофагхэр къащэфых ыкIи лэжьыгъэхэр ахэмэ къаухъумэх.

Республикэм икъушъхьэлъапэхэм къащагъэкIырэ хэтэрыкIхэр "Адыгеим къыщашIыгъ" тетхагъэу Краснодар, Шъачэ, Москва ащэх.

 

nsh1

 

nsh3

 

nsh4

 

Еджагъэх 195 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.