Блыпэ, Мэлылъфэгъум и 09 2018 18:56

Шыу зекIо Теуцожь, Тэхъутэмыкъое районхэм, Адыгэкъалэ ащыIэщт

Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 9

Шыу зекIо инэу "Щагъдый ижъогъобын" ТекIоныгъэм имафэ ехъулIэу общественнэ зэхахьэу "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" зэхищэшт. Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм якъуаджэхэр, Адыгэкъалэ шыухэм къакIущтых.

Шыу зекIом Адыгеим, Краснодар краим, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Къэбэртэе-Бэлъкъарым ащыщ шыухэр хэлэжьэщтых. Ахэмэ япчъагъэ 100 нэсыщтэу агъэнафэ. ЗэкIэри къэбэртэе шы лъэпкъхэм атесыщтых, адыгэ шъуашэхэр ащыгъыщтых.

Шыу зекIор къуаджэу Аскъэлае жъоныгъуакIэм и 3 пчэдыжьым 9.00 щырагъэжьэщт. Лъэпкъ лIыхъужъэу, чылэм щыщэу Мафэкъо Урысбый шыоу исаугъэт Аскъэлае дэт. Шыу зекIом хэлэжьэщтыхэм ягъогуанэ ащ щаублэшт, ГъобэкъуаекIэ кIощтых. Джащ тетэу чэщ къэуцугъохэр ашIыхэзэ Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм якъуаджэхэр зэпачыщтых.

Пэнэжьыкъуае, Адыгэкъалэ, Бжыхьэкъоежъым, Афыпсыпэ ыкIи Тэхъутэмыкъуае чэщ къэуцугъохэр шыухэм щашIыщтых. Джащ тетэу мэфи 5 километрэ 260 къакIущт. КIэух къэуцугъор Тэхъутэмыкъуай, мыщ жъоныгъуакIэм и 7 къэсыщтых ыкIи жъоныгъуакIэм и 8 зекIом ипэублэ щегъэжьагъэу ыкIэм нэс хэтыгъэ шыухэм шыгъачъэ щашIыжьыщт.

Еджагъэх 345 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.