Тхьаумаф, Мэзаем и 11 2018 16:03

Къушъхьэ-спорт зекIонымкIэ кIэлэеджакIохэр Очэпщые щызэнэкъокъугъэх

Мыекъуапэ, мэзаим и 11

Къушъхьэ-спорт зекIонымкIэ Теуцожь районым изэIухыгъэ зэнэкъокъухэр къу. Очэпщые щыкIуагъэх. ЗэкIэ Адыгэ Республикэм ирайонхэм якупхэр ащ хэлэжьагъэх. Краснодар краим щыщхэри къэкIуагъэх - зэкIэмкIи куп 12 Очэпщые щызэрэугъоигъ. Ахэр кIэлэкIэ ыкIи пшъэшъэжъые нэбгыри 150. Фэдэ зэнэкъокъухэр апэрэу Теуцожь районым щызэхащэх ыкIи ащ ипащэу ХьэкIмамыкъо Азамат хэлажьэхэрэм шIуфэс арихыгъ.

КIапсэу кIашъом кIэшIагъэм дэпшыенхэу, ащ къехыжьынхэшъ дэпкъ зандэм дэкIоенхэу - фэдэ гъэцэкIэных зэнэкъокъум хэтыгъэхэр. ЫкIи ахэр такъикъи 5 агъэцэкIэнхэу щытыгъ, мы уахътэм игъо имыфэхэрэр хагъэкIых. Ау зы такъикърэ ныкъорэкIэ зыгъэцэкIагъэхэри къахэкIыгъэх.

Теуцожь районым ишIухьафтынхэр зэрылъхэ зэнэкъокъухэр зыкIашIыгъэхэм ушъхьагъухэр иIэх. Спорт зекIонымкIэ мы районым икуп гъэрекIо республикэм апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Ащ хэтыгъэхэм янахьыбэ Очэпщые щыщых ыкIи республикэ текIоныгъэм ыуж къоджэ еджапIэм хэушъхьафыкIыгъэ зал ащыфагъэпсыгъ. Джы нэс Iэгум зыщагъасэщтыгъэмэ, къушъхьэ дэкIоеным пае зэкIэ ищыкIагъэ псэуалъэхэр залым чIэтых. Арышъ, нахь зэнэкъокъу инхэм ахэлажьэнхэу ыкIи текIоныгъэхэр къащахьынхэу загъэхьазыры.

 

ochepsh1

 

ochepshi2

 

Еджагъэх 259 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.