Бэрэскэшху, Мэзаем и 09 2018 18:33

Мыекъуапэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр къыщагъэкIынэу мэкъу-мэщышIэхэм ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт

Мыекъуапэ, мэзаим и 9

Мыекъуапэ къыхиубытэрэ чIыгухэм 2018 илъэсым мыIэрысэ ыкIи сэнашъхьэ хатэхэр щагъэтIысхьащтых. Ащ фэгъэхьыгъэ къэбарыр къэлэ администрацием мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ къыщаIопщыгъ.

Мыгъэ агъэтIысхьащтыр мыIэрысэ гектар 45 ыкIи сэнашъхьэ гектари 10 мэхъу. Ащ пае мэкъу-мэщышIэхэм ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт. Адыгэ Республикэм имэкъу-мэщ хъызмэт изегъэушъомбгъун тегъэпсыхьэгъэ программэм тетэу мылъкур федерацием ыкIи республикэ бюджетхэм къарыкIыщт. Пхъэшъхьэ-мышъхьэ е хэтэрыкI зы гектарым пае аратыщтыр сомэ мин 230 фэдиз. Ащи изакъоп, чъыгхатэм удэлэжьэным пае мылъкуи къыдэлъытагъ.

ДжырэкIэ Мыекъуапэ мыIэрысэ хатэу гектар 40, сэнашъхьэу гектари 10 къыщэкIы. Чъыгхэтэ къэгъэкIыным фежьэнэу фаехэм къэлэ администрацием ищыкIагъэ къэбарыр щарагъэшIэщт ыкIи IэпыIэгъу ащыфэхъущтых.

 

khate2

 

khate3

 

Еджагъэх 443 фэдизэрэ

Комментарий къытфэтх

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.