Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 20 Темыр Кавказым илъэпкъхэм яджэгукIэхэм яфестивалэу "Лъэпкъ джэгукIэхэр" Кощхьаблэ районым ит къуаджэу Лэшэпсынэ мэлылъфэгъум и 22 щызэхащэщт.…
Мэлылъфэгъум и 25-м, 2018-рэ илъэсым, дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгэ ныпым имафэ хагъэунэфыкыщт. Адыгэ хэкумкIэ мы мафэр Адыгэ Республикэм официалнэу…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 13 Гъэтхэ спорт-зекIо джэгукIэу "Интерралли Шъхьэгуащэ - 2018" мэлылъфэгъум и 25 щегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 2 нэс Адыгеим…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 8 Мэлылъфэгъум и 29 къашъом идунэе маф. Мыщ тефэу шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу "Лъэпкъ къашъом имэкъамэхэм адиштэу" Адыгеим щызэхащэ.…
Мыекъуапэ, мэлылъфэгъум и 7 Адыгеим исурэтышIэхэм якъэгъэлъэгъон Краснодар мэлылъфэгъум и 26 къыщызэIуахыщт. Краснодар краим икъэгъэлъэгъопIэ зал ар щыкIощт. Республикэм щыщ…
Пкъызэпео "мас-рестлинг"мкIэ Урысые Федерацием изэнэкъокъу (ичемпионат) Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, къ.Налщыч. 25.05.2018 щегъэжьагъэу 28.05.2018 нэс. Къызыхэтхыгъэр: sakhalife.ru