Мэлылъфэгъум и 25-м, 2018-рэ илъэсым, дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгэ ныпым имафэ хагъэунэфыкыщт. Адыгэ хэкумкIэ мы мафэр Адыгэ Республикэм официалнэу…
Адыгэ Ныпым и МафИордание, къ. Амман, Адыгэ шIушIэ Хасэ.25.04.2018